Reklamační protokol

Reklamační protokol

Písemné potvrzení o způsobu uplatnění  práva z vadného plnění – Reklamační protokol (dále jen reklamace)

č. reklamace:

Zákazník - Příjmení, jméno: Adresa: Telefon: E-mail:

Výrobek se nachází:                  Na prodejně:                   U zákazníka na uvedené adrese:

Datum uplatnění reklamace:  Vyřizuje:  Datum zakoupení výrobku: Datum převzetí zakoupeného zboží:

 

Předmět reklamace:

Název výrobku: Řetízek

Označení/model/typ:

Dodané příslušenství:

Záruční list/prodejní doklad:

 

Popis závady (co je obsahem reklamace):

Jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje:

Oprava výrobku:

Výměna výrobku:

Vrácení kupní ceny:

Jiný:

Zákazník nespecifikoval:

 

Doložená příloha:     paragon:            faktura:                          dodací list:             záruční list:            foto:                

                                  e-mail:               žádné přílohy:

 

 

Zákazník dodal k reklamaci výrobek kompletní:

Specifikace nedodaných částí výrobku nebo poškození výrobku při převzetí reklamace:

  

Datum a způsob vyřízení reklamace:

Předmět opravy:

Doba trvaní opravy:

Písemné odůvodnění při zamítnutí reklamace:

 

Zpráva o vyřízení reklamace spotřebiteli:          SMS:          e-mail:            pošta:         datum:

Výrobek připraven na prodejně k předání zákazníkovi dne:

Datum fyzického převzetí výrobku zákazníkem: v týdnu od .....................           (tel. domluva). Platba za vrácené zboží bude provedena na bankovní účet zákazníka po převzetí a kontrole zboží. Číslo účtu zákazníka je: __________

 

 

Podpis zákazníka:                                                                Prodávající: